Copyright © Zveza lovskih družin Kočevje                     zld_kocevje@siol.net |                                       | Oblikovanje www.lesart.si

Mail: zld_kocevje@siol.net
Domov ZLD komisije Članice Novice Galerije Oglasi

     

ZAPISNIK


seje komisije za lovsko strelstvo in šport s strelskimi referenti, ki je bila dne  13. 04. 2022 ob 19,00 uri v prostorih ZLD Kočevje.Dnevni red:


1. Ugotovitev prisotnosti

2. Pregled sprejetega plana dela komisije za lovsko strelstvo in šport

3. Pristrelitev lovskih pušk in družinska tekmovanja

4. Strelska tekmovanja za lovske pripravnike

5. Določitev datumov in krajev lige ZLD Kočevje

6. Sprememba pravil na bazenski tekmi ZLD Kočevje z kratkocevnim orožjem

7. RaznoUgotovitev prisotnosti: seje so se udeležili člani komisije za lovsko strelstvo in šport Vladimir Hace, Ivan Šakič in Anton Koprivšek, od strelskih referentov pa Anton Koprivšek LD Dobrepolje, Peter Lakner LD Kočevje, Marko Špehar LD Mala gora, Peter Šercer LD Osilnica, Jože Bartol LD Ribnica, Bojan Indihar  LD Sodražica, Stanislav Francelj LD Struge, Marko Tepej LD Velike lašče, Ivan Kozina LD Velike Poljane, Andrej Češarek LD Dolenja vas, Peter Mikulič LD Banja loka-Kostel, Anton Erjavec LD Krka, Andrija Cvar LD Loški Potok in Žiga Vergo LD Predgrad.

Svoje neprisotnosti nista opravičila Franc Grajš LD Draga Trava in Peter Krašovec ml. LD Lazina.


Vladimir Hace je prisotne seznanil z planom komisije za leto 2022. Povedal je, da se morajo pripravniki udeležiti vsaj dveh strelskih tekem, rezultat se jim vpiše v pripravniški dnevnik, da lahko pristopijo k lovskemu izpitu. Če se pa udeležijo treh tekem, tekmujejo za medalje mladi lovec strelec. Orožje za tekmovanje mu priskrbi njegova lovska družina (strelski referent in mentor).


Izglasovana je tudi sprememba navodil o lovskem strelstvu v strelski ligi ZLD Kočevje in sicer:   

 II strelska dejavnost v ZLD Kočevje pod št .2 Kratkocevno orožje 1.1, ki se sedaj glasi: (drugi stavek) Dovoljena je uporaba samokresa in revolverja serijske izdelave z odprtimi namerilnimi napravami (mehanski merki) in naboji z centralnim in robnim  vžigom.

                                                                                                                                                                                                                 Določitev datumov in krajev tekmovanj v letu 20221. kolo lige v lovski kombinaciji, šteje tudi kot bazenska tekma

22.5.2022 v LD  Krka (prijave od 9,30-10,00 ure)


2. kolo lige v lovski kombinaciji,

29.5.2022 v LD Krka šteje tudi kot bazenska tekma (prijave od 9,30-10,00 ure)

(tekma z velikim kalibrom bo v LD Predgrad 19.6 2022). Iz prvega kola grejo v rezultat golobi in MK, iz drugega kola golobi in veliki kaliber iz Predgrada      

3. kolo lige v lovski kombinaciji plus bazenska tekma veteranov in super veteranov

12.6. 2022 v LD Struge na Dolenjskem (prijave od 9,00-9,30 ure)


  

4. kolo lige v lovski kombinaciji (mogoče se bomo še dogovorili s katero od družin, ki ima strelišče)

19.6 2022 v LD Predgrad (prijave od 9,00-9,30 ure)

veliki kaliber, ki šteje za bazensko tekmo in kvalifikacije za državno prvenstvo z enim kompakom.


Vsi treningi se začnejo ob petkih pred nedeljsko tekmo od 16,00 ure dalje


Tekma s kratkocevnim orožjem


3.7.2022 v LD Dolenja vas (prijave od 9- 9.30). Tam bo tudi podelitev pokalov in medalj iz lige in

bazenskih tekem.Treningi bodo po  6,00 €, kombinacija 12,00 €, veterani 4,00 €, veliki kaliber 8,00 €, pištolska tekma 8,00 €.

   


- Ekipa šteje 3 strelce in je v naprej določena

- Število posameznikov ni omejeno

- Za rezultat štejejo 3 boljša kola

- Na tekmovanju morajo organizatorji priskrbeti zadostno število sodnikov s sodniškim izpitom.

- Glavnemu sodniku pomagata 2 stranska sodnika, ki ju določi glavni sodnik med tekmovalci, ki so streljanje končali v prejšnji seriji.

- Na strelski liniji je obvezna uporaba zaščitnih sredstev (glušniki, očala, za MK niso potrbna očala)

- Organizator tekme ali sodnik ne sme dovoliti tekmovanja osebi, ki ne bo imela navedenih zaščitnih sredstev.

    Vladimir Hace                                                                                           Branko Zlobko

Predsednik komisije                                                                             Predsednik ZLD Kočevje

Z A P I S N I K5. seje Komisije za delo z mladimi ZLD Kočevje, ki je bila v četrtek, dne 24.02.2022, s pričetkom ob 15,30 uri v tajništvu ZLD Kočevje, Mahovnik 90, 1330 Kočevje.Točka 1: Pozdrav, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda


Sejo je vodila predsednica KDM Tina Mate.

Prisotni: predsednica komisije Tina Mate, članica Anita Šakič in član dr Žiga Andoljšek

Odsotni: Aleš Lisac, član


Za sejo je bil z vabilom predlagan dnevni red:

1. Pozdrav, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda

2. Urejanje narejenega gradiva (lovska žepnica)

3. Pregled in oblikovanje PPT predstavitve o delu z mladimi za predstavnike lovskih družin

4. Razno


Na podani dnevni red ni bilo podanih dopolnil.


Sklep: sprejmem se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet.Točka 2: Urejanje narejenega gradiva (lovska žepnica)


T. Mate: Uredii pripravljeno gradivo lovskih žepnic.

Ž. Andoljšek in A. Šakić: Vnos popravkov v lovsko žepnico.

Ž. Andoljšek: Pripravi in uredi QR kode. A. Šakić in T. Mate urejata vsebino lovskih žepnic.Točka 3: Pregled in oblikovanje PPT predstavitve o delu z mladimi za predstavnike lovskih družin


Ž. Andoljšek pripravi program dela za PPT predstavitev na izobraževanju za člane LD Mentor lovskih delavnic za mladino, ki bo izveden po prijavi na razpis LZS.


Sklep: T. Mate bo izvedbo izobraževanja, njegovi vsebini in terminu govorila s članom komisije LZS Gregorjem Češarkom.Točka 7: Razno


Dogovori in usklajevanja.


Sklep 1: Do nslednjega srečanja vsi člani pripravijo zaključi del lovske žepnice.

Sklep 2: Prejetje in štetje gradiva poslanega iz LZS, ki ga bomo razdelili na usposabljanju.


Sklepi so bili soglasno sprejeti.

                                                                                                                                                                                                       Tina MATE

PREDSEDNICA KOMISIJE
Z A P I S N I K4. seje Komisije za delo z mladimi ZLD Kočevje, ki je bila v  petek, dne 11.02.2022, s pričetkom ob 15,30 uri v tajništvu ZLD Kočevje, Mahovnik 90, 1330 Kočevje.Predlog dnevnega reda:

 

Točka 1: Pozdrav in ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda


Sejo je vodila predsednica KDM Tina Mate.

Prisotni: predsednica komisije Tina Mate, članica Anita Šakič in član dr. Žiga Andoljšek, ter

predsednik ZLD Branko Zlobko.

Odsotni: Aleš Lisac, član


Za sejo je bil z vabilom predlagan dnevni red:

1. Pozdrav, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda

2. Pregled narejenega gradiva (lovska žepnica, zgibanka za vrtce in osnovnošolce –

prva triada)

3. Pregled in dopolnitev kurikula za sodelovanje CŠOD Fara

4. Pregled in oblikovanje PPT predstavitve o delu z mladimi za predstavnike lovskih družin

5. Razno


Na podani dnevni red ni bilo podanih dopolnil.


Sklep: sprejmem se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet.Točka 2: Pregled narejenega gradiva (lovska žepnica, zgibanka za vrtce in osnovnošolce –

prva triada).

T. Mate: Predstavi pripravljeno gradivo lovskih žepnic.

Ž. Andoljšek in A. Šakić: predstavita svoje popravke, ki jih uskladimo.Točka 3: Pregled in dopolnitev kurikula za sodelovanje CŠOD Fara

Vsi prisotni pregledamo pripravljen kurikul ter ga popravimo, oz. uskladimo.Točka 4: Pregled in oblikovanje PPT predstavitve o delu z mladimi za predstavnike lovskih družin

Vsi priisotni se strinjamo, da zaradi pomanjkanja časa, gradivo za PTT predstavitev pripravimo na naslednji seji.

Točka 7: Razno


Obveščanje vseh prisotnih o razpisih LZS, ki so povezani s Komisijo za delo z mladimi.

Dogovor o prijavi na:


- mentor lovskih delavnic za mladino

- izvedba lovskih delavnic in drugih oblik sodelovanja z maldimi

- sofinanciranje ućnih poti, zelena info točka
Sklep 1: Vsak član pripravi usklajeno gradivo za lovske žepnice in sicer do naslednjega srečanja, ki bo v soboto 24.2.2022.

Sklep 2: Tina Mate pripravi program za prijavo na razpis LZS (info točka)

Sklep 3: Žiga Andoljšek pripravi program za prijavo na razpis LZS (izvedba delavnic)

Sklep 3: Tina Mate posreduje na LZS prošnjo za donacijo didaktičnega materiala (spomin, črni peter in miselna igra) za vse članice ZLD

Sklep 4: Predsednica komisije Tina Mate kontaktira na LZS za pridobivanje fotografij, ki bi bile primerne za uporabo v lovskih žepnicah.


Sklepi so bili soglasno sprejeti.

Rok: 24.2.2021

                                                                                                                                                                                              Tina MATE

PREDSEDNICA KOMISIJE
Z A P I S N I K
3. seje Komisije za delo z mladimi ZLD Kočevje, (KDM), ki je bila v sredo 19.1. 2022 s pričetkom ob 18,00 uri preko Zoom povezave.Točka 1: Pozdrav in ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda


Sejo je vodila predsednica KDM Tina Mate.

Prisotni: predsednica komisije Tina Mate, članica Anita Šakič in član dr Žiga Andoljšek, ter

predsednik ZLD Branko Zlobko.

Odsotni: Aleš Lisac, član


Za sejo je bil z vabilom predlagan dnevni red:

 

1. Pozdrav, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda

2. Pregled poročila dela za leto 2021

3. Pregled načrta dela za leto 2022

4. Pregled narejenega gradiva (lovska žepnica, zgibanka za vrtce in osnovnošolce –

prva triada)

5. Pregled in oblikovanje kurikula za sodelovanje CŠOD Fara

6. Pregled PPT predstavitve o delu z mladimi za predstavnike lovskih družin

7. Razdelitev nalog dela do konca leta 2022

8. Razno


Na podani dnevni red ni bilo podanih dopolnil.


Sklep: sprejmem se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet.Točka 2: Pregled poročila dela za leto 2021.


T. Mate: Predstavi pripravljeno poročilo dela za leto 2021.

B. Zlobko: pove, da naj se poročilo uskladi z načrtom. To popravi Tina Mate.

Ž. Andoljšek: predstavi ugotovitve ankete. Pove, da je polovica članic LD neaktivnih na področju dela z mladimi, večinoma LD nimajo zadolženih oseb za delo z mladimi, predlaga spodbudo za uporabo spletne strani LZS s strani LD, ugotavlja, da anketirane zanimajo Zveri, Divjad, Lov na divjad, Kinologija, Orožje in Naravovarstvo.

T. Mate: predstavi ugotovitve ankete, ki so pokazale, da imajo šole in vrtci velik interes za sodelovanje z LD v svojem okolišu.Točka 3: Pregled načrta dela za leto 2022


T. Mate: predstavi osnutek za Pregled načrta dela za leto 2022. Prisotni predlagajo popravke, ki se upoštevajo.

B. Zlobko; Podani so predlogi za delo in sicer: predlog za oblikovanje Lovskega tabora in spremljanje razpisa LZS (eno dnevni tabor) in naknaden izbor organizacijske LD.Točka 4: Pregled narejenega gradiva (lovska žepnica, zgibanka za vrtce in osnovnošolce –

prva triada)

T. Mate: predstavi gradivo.

B. Zlobko: Poda predlog, da je na vsakem kartončku QR koda za povezavo na ZLS, kjer je podrobnejša predstavitev.Točka 5: Pregled in oblikovanje kurikula za sodelovanje CŠOD Fara

T. Mate: predstavi gradivo. Pove, da ga je posredovala ravnatelju CŠOD Fara.Točka 6: Pregled PPT predstavitve o delu z mladimi za predstavnike lovskih družin

T. Mate: predstavi gradivo.

Ž. Andoljšek: poda predlog, da se na usposabljanju predstavi še analize anket glede interesa VIZ za sodelovanje in analize o delu LD z mladimi. Ter da se jih spodbudi, da gredo v svoje VIZ v okolici ter jim ponudijo sodelovanje z LD.

B. Zlobko: Predlaga, da udeleženci aktivno sodelujejo v delavnicah. Predlaga aktiven pristop pri iskanju zainteresiranih zavodov VIZ za sodelovanje z LD, obisk ravnateljev s strani posamezne LD in člana Komisije za delo z mladimi v aprilu. Vsak član predstavi svojo delavnico, ki je usklajena z usposabljanjem.Točka 7: Razdelitev nalog do konca leta 2021


Sklep: Vsak član pripravi gradivo za lovske žepnice in sicer do naslednjega srečanja, ki bo v soboto 5.2.2022 ali 12.2.2022. Na tem srečanju bodo člani skupaj pregledali in oblikovali gradivo. Pregledali in dopolnili bodo lovsko žepnico in PPT za usposabljanje referentov LD.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Rok: 12.2.2022                                                                                                                                                                                           Tina MATE

                                                                                                                                                                                                      PREDSEDNICA KOMISIJE