Copyright © Zveza lovskih družin Kočevje                     zld_kocevje@siol.net |                                       | Oblikovanje www.lesart.si

Mail: zld_kocevje@siol.net
Domov ZLD komisije Članice Novice Galerije Oglasi
s Lovska delavnica za delo z mladimi v LD Ribnica, dne 23. septembra 2022.

POROČILO O IZVEDENI LOVSKI DELAVNICI

1. Trajanje in naziv delavnice

DELAVNICE LD RIBNICA

5 šolskih ur (3 ur teoretičnega dela in 2 ur praktičnih vaj)

2. Kraj in datum delavnice

23. September 2022, Koča pri Francetovi jami

3. Organizacija delavnice (ZLD in LD, ki je izvedla delavnico; kraj, kjer je

bila delavnica izvedena; vodja delavnice)

Vodja delavnice je bila Tina Mate, delavnico smo izvedli pri Koči

Francetove jame. Delavnico je izvajala Lovska družina Ribnica.

4. Namen delavnice

Namen delavnice je predstavitev lovcev širši javnosti ter predstaviti vlogo

lovca kot naravovarstvenika, s poudarkom na nelovnih dejavnostih.

5. Sodelujoči mentorji in pomočniki (poimenski seznam)

Urška Hren

Jaka Pogačnik

France Žuk

Franci Logar

6. Udeleženci delavnice (poimenski seznam)

Eva Bolha, Domitrović Daša, Gorše Vincek Zala, Ikić Ammar, Ilc Gal, Ilc

Liam, Kauković Ela, Kersnič Lovro, Košir Jan, Košmrlj Aleks, Marolt

Jana, Merhar Katja, Tomšič Tit, Pajnič Lars, Turk Zara, Žagar Sofija,

Vesel Benčina Luka, Živić Amadeja.

7. Potek delavnice (časovni razpored aktivnosti in kratek opis aktivnosti)

S skupino otrok se s spremstvom lovca odpravimo proti Koči pri

Francetovi jami. Vmes se ustavimo pri lovskih objektih v bližini. Otroci se

razdelijo v tri skupine, vsaka skupina k svoji vsebini delavnice. Vse

skupine obiščejo vse delavnice. Otrokom predstavimo varstvo narave,

kulturo in zgodovino ter jim omogočimo ustvarjanje risarskih izdelkov.

Otroci prejmejo praktične nagrade, ki jih tudi v prihodnosti spominjajo

na lovce ter na izveden dogodek.


PRAKTIČNI DEL (Franci Logar)

8.45.- 9.45. Sprehod z lovcem do koče

9.45.-10.45. Predstavitev lovskih objektov


TEORETIČNI DEL

10.45.-13.45.

VARSTVO NARAVE (Jaka Pogačnik)

Predstavitev lovca in njegove vloge v naravi

Predstavitev pripomočkov

Predstavitev živali in trofej

KULTURA IN ZGODOVINA LOVSTVA (France Žuk)

Predstavitev lovske svečane obleke

Lov na klic (piščali, rukanje…)

Predstavitev pomena varovalne barve

Izdelava piščali

USTVARJANJE RISARSKIH IZDELKOV (Urška Hren)

Ogled PPT (nelovne dejavnosti)

Ogled nekaterih živali preko PPT

Ogled filmčkov

Opazovanje in risanje trofeje jelena, srnjaka ali živali

Sestavi sliko živali

Razdelitev v skupine (družabna igra in lovske žepnice, črni peter, spomin in

puzzle)


8. Podeljena potrdila/priznanja/majice

Podelitev revij Lovec, Urnikov, 3 igre spomin, 3 igre Črni Peter.