Copyright © Zveza lovskih družin Kočevje                     zld_kocevje@siol.net |                                       | Oblikovanje www.lesart.si

Mail: zld_kocevje@siol.net
Domov ZLD komisije Članice Novice Galerije Oglasi
s Lovska delavnica za delo z mladimi v LD Loški Potok, dne 29. oktobra 2022

 Poročilo o izvedeni delavnici za mlade v LD Loški Potok


1. Naziv delavnice: Multimedijska predstavitev lovstva za mlade z ogledom stalne razstave v

Naravoslovnem domu in obhod učne poti LD Loški Potok (5 ur)

2. Kraj in datum: Hrib, Bela voda (LD Loški Potok), 29.10.2022

3. Organizacija delavnice: delavnico je izvedla LD Loški Potok v okviru razpisa ZLD Kočevje –

Lovska delavnica in druge oblike dela z mladimi, vodja delavnice dr. Žiga Andoljšek

4. Namen delavnice: seznanitev mladih z lovstvom – pojem lovstva, predstavitev lovca, delo v

lovišču, lovski objekti, Etični kodeks Slovenskega lovca, kinologija – kot prva delavnica, za

otroke prve do tretje triade osnovne šole in tri starejše, je ta bolj površinsko obravnavala

lovstvo v okviru teoretičnega dela, ki mu je sledil praktični del. Pri praktičnem delu so

udeleženci spoznavali živali prisotne v lovišču, ki so zastopane na stalni razstavi v

Naravoslovnem domu LD Loški Potok – rjavi medved, volk, ris, lisica, podlasica, dihur, vrste

ptic (divji petelin, gozdni jereb, več vrst sov, žolna, kukavica, sraka, itd.). Obhod učne poti LD

loški Potok, ki je speljan po lovišču udeležencem omogoči spoznati zastopane drevesne vrste

in njihove značilnosti. Mladi si ogledajo stalni izvir, kraško jamo, kalužo, solnico in iščejo sledi

divjih živali.

5. Sodelujoči mentorji in pomočniki: dr. Žiga Andoljšek (vodja) in Aleš Bambič

6. Poimenski seznam: priložen

7. Potek aktivnosti: zbor v Naravoslovnem domu LD Loški Potok in pozdrav udeležencev (15

min), predstavitev poteka aktivnosti in teoretično predavanje (75 min), ogled razstave (60

min), obhod učne poti (90 min), zbor v lovskem domu in pogostitev.

8. Podeljena potrdila/priznanja/majice: udeleženci so prejeli knjižice Stopinje in sledovi divjadi

9. Stroški delavnice: organizacija in izvedba delavnice s strani lovcev LD Loški Potok je bila

prostovoljna, strošek pogostitve s hrano in pijačo je bil 100 Eur

10. Fotografije: priložene

11. Ostale posebnosti: otroci so ves čas delavnice aktivno sodelovali preko prepoznavanja

živalskih vrst, značilnosti le teh, iskanja sledov in prepoznavanja posebnosti v naravi. Delo v

lovišču jih je vzpodbudilo k aktivnemu preživetju prostega časa preko sprehoda in teka.

Spoznali so živalski in rastlinski svet v okviru lovišča LD Loški Potok.

12. Predlogi: Poleg izdatnejše finančne podpore tudi promocijska gradiva – Stopinje in sledovi

divjadi, idr., ter poseben razpis za nadaljevalne delavnice, saj ocenjujemo, da je samo

kontinuirano delo z mladimi lahko uspešno. Vsak nova nadaljevalna delavnica lahko bolj

poglobljeno obravnava določene teme.